Veebikeskkonna kasutustingimused

Automüük.ee on veebikeskkond, mis vahendab sõidukite müügikuulutusi müüjate ja ostjate vahel.

Automüük.ee veebikeskkonda (edaspidi ka “veebikeskkond”) haldab Automüük OÜ (Riia mnt.147 Pärnu info@automuuk.ee).

Veebikekskonda külastades kinnitate, et olete lugenud ja nõustunud järgnevate Automüük OÜ poolt esitatud tingimustega. Palun ärge kasutage seda veebilehte, kui te ei nõustu nimetatud tingimustega.

Üldtindimused

Kui veebikeskkonnas on viiteid teistele veebilehtedele, siis Automüük OÜ ei vastuta vastavate veebilehtede ega seal asetseva informatsiooni täielikkuse, tõele vastavuse, usaldusväärsuse või kohasuse eest. Vastavate veebilehtede külastamine ja seal leiduva info või teenuse kasutamine toimub isiku enda vastutusel.

Automüük OÜ ei vastuta veebikeskkonda üles laaditud info ja materjalide eest.

Automüük OÜ poolt hallatav kogu veebilehe informatsioon on ainult informatiivne ja Automüük OÜ ei vastuta veebilehe kasutamisest või veebilehel olevale ebatäpsele teabele tuginemisest tulenevate kulude või kahjude eest.

Automüük OÜ ei garanteeri oma veebilehekülje tõrgeteta töötamist ning jätab endale õiguse igal ajal muuta või eemaldada juurdepääsu koduleheküljele.

Automüük OÜ ja Kasutaja või Külastaja vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised ebaõnnestuvad, kuuluvad vaidlused lahendamisele Pärnu Maakohtu Pärnu Kohtumajas

Kuulutuste sisestamine

Veebikeskkonda ei ole lubatud sisestada kuulutust, mis rikub kellegi õigusi, ka intellektuaalse omandi õigusi või on muul viisil seadusevastane.

Kuulutuste sisu ja üleslaetud materjalide eest vastutab kuulutuse sisestaja.

Tingimuste rikkumisel on Automüük OÜ -l õigus ilma põhjendamata sulgeda müüja kasutajakonto, kustutada müüja kuulutused oma veebilehelt ning peatada teenuste osutamine.

Tasuliste teenuste osutamine

Kasutajal on võimalik tellida Automüük OÜ poolt pakutavaid tasulisi teenuseid.

Tasuliste teenuste osutamiseks sõlmivad kasutaja ja Automüük OÜ teenuste osutamise lepingu(edaspidi “leping”).

Tasuliste teenusete tellimuse vormistab kasutaja läbi veebikeskkonna. Kasutaja poolt valitud teenuste alusel koostab veebikeskkond tellimuse kinnituse, mis on lepingu aluseks ning kus on näidatud lepingu esemeks olevad teenused, teenuste ajaline kestvus ning hind.

Tellimuse kinnituse alusel tasub kasutaja Automüük OÜ-le pangaülekandega või läbi veebipõhise maksesüsteemi “Paysera”.

Leping jõustub pärast kasutaja tehtud makse laekumist Automüük OÜ-le.

Lepinguga kohustub Automüük OÜ aktiveerima veebikeskkonnas tellimuse kinnitusel nimetatud teenused tellimuse kinnitusel nimetatud perioodiks.

Lepingu sõlmimise järgselt esitab Automüük OÜ kasutajale müügiarve, mille kasutaja saab alla laadida olles veebikeskkonda sisse loginud leheküljel “Minu konto” alajaotuses “Minu arved“.

Tasulise teenuse osutamise lepingust taganemise

Eraisikust kasutajal on õigus taganeda tasulise teenuse osutamise lepingust põhjust avaldamata 14 päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest.

Lepingust taganemise õiguse kasutamiseks tuleb saata vastavasisuline avaldus koos viitega tellimusele vabas vormis või kasutades käesolevale dokumendile lisatud taganemisavalduse tüüpvormi e-posti aadressile info@automuuk.ee .

Teenuse osutamine algab vahetult pärast lepingu sõlmimist, s.t taganemistähtaja jooksul, mistõttu on hilisema tähtaegse taganemisõiguse kasutamisel eraisikust kasutaja kohustatud hüvitama Autmüük OÜ-le summa, mis on proportsionaalne teenuse osutamisega ajani, mil kasutaja teavitas Automüük OÜ-d taganemisõiguse kasutamisest, võrreldes lepingu kogumahuga.

Automüük OÜ tagastab taganemisavalduse kättesaamisel kasutajale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel kasutajalt saadud tasud, millest on maha arvestatud proportsionaalne hüvitis teenuste eest perioodil alates lepingu sõlmimisest kuni ajani, mil kasutaja teavitas Automüük OÜ-d taganemisõiguse kasutamisest.